Βιομηχανική Ψύξη - Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα - Αυτοματισμός

Πύργοι ψύξεως :

Εξατμιστικοί συμπυκνωτές :

     

Ψύκτες κλειστού κυκλώματος :

 

 
 

© 2016 Σ & Μ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Ο.Ε.   τηλ 210 9621244   φαξ 210 9621258  info@moustakas-bros.gr