Βιομηχανική Ψύξη - Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα - Αυτοματισμός

Αεροψυκτήρες εμπορικού τύπου :

Αεροψυκτήρες βιομηχανικού τύπου :

     

Αεροψυκτήρες ειδικής κατασκευής (Τούνελ κατάψυξης - Αερόψυξη κλπ.) :

       

Αερόψυκτοι συμπυκνωτές / Αερόψυκτοι ψύκτες :

 

© 2016 Σ & Μ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Ο.Ε.   τηλ 210 9621244   φαξ 210 9621258  info@moustakas-bros.gr